Nieuwe Corona-maatregelen

n het atelier grafisch ontwerp en illustratie staat een samenwerking tussen technische kennis en vormelijk en conceptueel inzicht centraal.

Een zo breed mogelijke waaier aan grafische en digitale mogelijkheden voeden deze kennis en creativiteit. De nadruk ligt op de ontplooiing van de artistieke expressie en een persoonlijke en zelfstandige manier van ontwerpen.

Jefke Keuleneer maakte deze mooie boot

De interesse voor kunstgeschiedenis en meer specifiek voor toegepaste grafische en illustratieve kunstvormen, wordt tijdens de lessen en aan de hand van extra-murosactiviteiten en uitstappen gestimuleerd.

Lessen over vaktechnologie, logo-ontwerp, compositie, typografie, kleur …, leggen de basis voor het leren ontwerpen en praktisch uitvoeren van een grafische opdracht of illustratie. In de loop van de jaren worden de grafische programma’s (Photoshop, Illustrator en Indesign …) uitgediept. Zowel in de klas als online.

%d bloggers liken dit: